Inschrijven

Indien u zich inschrijft gaat u automatisch akkoord met het reglement zoals hieronder weergeven.

[simpleticket]

AFHALEN:

Voor onze afhaallocatie klik HIER.

Reglement

Deelname aan de SantaRun houdt automatisch in dat u akkoord gaat met het onderstaand reglement.

  • De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele SantaRun af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.
  • Deelnemers dienen de aangegeven looproute te volgen.
  • Instructies van vrijwilligers, verkeersregelaars en de organisatie moeten worden opgevolgd.
  • Er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld bij het niet komen opdagen van de ingeschreven deelnemer.
  • Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig persoonlijk letsel, onstaan voor, tijdens of na het evenement.
  • Zodra de pakken nat worden, kan de (rode) kleur hiervan ‘afgeven/uitlopen’; deelnemer vrijwaart de organisatie van elke schade die hieruit kan voortvloeien, de organisatie zal op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen hiervan.
  • Hardlopers dienen er zich van bewust te zijn dat het parcours niet uitgezet is voor een ‘echte’ hardloopwedstrijd en dienen derhalve extra alert te zijn op obstakels en mede weggebruikers. Het parcours is niet afgezet, we lopen tussen het winkelend publiek en overige verkeersdeelnemers door.
  • Vanzelfsprekend mogen honden (aangelijnd) meelopen.
  • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie van de SantaRun , zonder daarvoor vergoeding te claimen.
  • Voor situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de SantaRun.