Goede Doelen

De vierde Rotary Santa Run in de Haarlemmermeer komt ten goede aan de vrijwilligers en bezoekers van de buurthuizen in onze gemeente, om in deze buurthuizen in de weken voor kerst sfeervolle kerstdiners te organiseren voor jongeren en ouderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen we in samenwerking met Stichting Maatvast .

Daarnaast ondersteunen we de Senioren Dag, georganiseerd in Nieuw Vennep door Rotary Haarlemmermeerlanden.

Stichting Maatvast is in 2013 begonnen met het beheer en de exploitatie van inmiddels 24 buurt-, dorpshuizen en jongerencentra in Haarlemmermeer. Buiten deze zakelijke opdracht vinden we het belangrijk dat onze locaties hét middel vormen om de sociale cohesie in de samenleving te versterken. Daartoe zoeken we verbinding. Met de samenleving, die we zien als onze opdrachtgever, willen we de maatschappelijke waarde van onze locaties optimaliseren. Maar ook gaan we de verbinding en samenwerking aan met maatschappelijke organisaties en andere relevante partijen om de samenleving optimaal te bedienen. De behoefte vanuit de samenleving is bepalend voor wat er in onze locaties gebeurt.

Maatvast is zeer verheugd met de ondersteuning van de vier samenwerkende Rotaryclubs uit Haarlemmermeer die via de opbrengsten van de SantaRun een bijdrage leveren aan de kerstdiners in 20 Maatvast-locaties voor hen die een steuntje in de rug nodig hebben.